คนพิการค้าสลากฟาดเดือด รัฐบาลวนลูป ปัญหาหวยแพง คิดได้ไงลดโควตา

  • 22/01/2566 11:00:32
คนพิการค้าสลากฟาดเดือด รัฐบาลวนลูป ปัญหาหวยแพง คิดได้ไงลดโควตา

นายอำนวย มองว่า แนวทางนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหามากกว่าเดิม เนื่องจากเป็นการแก้ปํญหาที่ไม่เข้าใจถึงโครงสร้าง และหลักการพื้นฐาน ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ในปัจจุบันผู้ค้าที่ลงทะเบียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็ฯอาชีพที่ให้ประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยเข้าถึง เมื่อมีผู้ค้าเพิ่มขึ้น และ ผู้บริโภคมีความต้องการในสลากเพิ่มขึ้นในทุกงวดเช่นกัน การแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือ “พิมพ์เพิ่มจำนวนสลาก” เพื่อกระจายให้ผู้ลงทะเบียนสามารถได้สิทธิไปค้าขายตามจำนวนที่เหมาะสม อย่างเท่าเทียมกันทุกคน