ทิ้งหมัดเข้ามุม - คนไทยหน้าแห้ง  พึ่งโรงจำนำ-หวย

  • 03/08/2565 23:00:24
ทิ้งหมัดเข้ามุม - คนไทยหน้าแห้ง   พึ่งโรงจำนำ-หวย

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน เพื่อให้สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐบาล ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป