ทิ้งหมัดเข้ามุม - คนไทยหน้าแห้ง พึ่งโรงจำนำ-หวย

  • 04/08/2565 23:00:27
ทิ้งหมัดเข้ามุม - คนไทยหน้าแห้ง พึ่งโรงจำนำ-หวย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองหมุนเวียนในการรับจำนำและเสริมสภาพคล่อง ให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น จนทำให้ประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง