ลุงจับปลาแล้วได้ตะพาบสีทอง ไม่พลาดขอเลขเด็ด เพิ่งรู้ว่าราคาสูง แต่ไม่ขายแน่นอน

  • 18/06/2565 23:00:30
ลุงจับปลาแล้วได้ตะพาบสีทอง ไม่พลาดขอเลขเด็ด เพิ่งรู้ว่าราคาสูง แต่ไม่ขายแน่นอน

คุณลุงที่จับตะพาบสีทองได้ เชื่อว่ามาให้โชค เอาไปเซิร์ชในอินเตอร์เน็ตแล้วพบว่าซื้อขายกันราคาสูง แต่ตั้งใจว่าไม่ขายแน่นอน